A társadalmi felelősségvállalás nem törvény, inkább önkéntes jócselekedet!

A társadalmi felelősségvállalás egy az üzleti szférában gyakran használatos fogalom. Jelentése nagyjából annyit tesz, hogy az adott vállalat tevékenységei, cselekedetei során maximálisan figyelembe veszi a népesség érdekeit.

Az, hogy a társadalmi felelősségvállalás honnan eredeztethető, vagy kitől származnak az erre vonatkozó, kezdeti magvas gondolatok, nehéz volna meghatározni. Sok cikk és tanulmány került közszemlére a témával kapcsolatosan professzorok, közgazdászok, jogászok tollából már az 1900-as évek közepe táján. Azonban az biztos, hogy manapság egyre elterjedtebb ez a figyelemreméltó hozzáállás! A társadalmi felelősségvállalás a munkavállalók jólétét, a társadalom támogatását, az adott vállalat ökológiai lábnyomának csökkentését, továbbá a lojalitást, szavahihetőséget is magában hordozza.

Téved, ha valaki úgy véli, ezt csak a nagyvállalkozások képesek meglépni. Kis-, és középvállalkozások egyaránt tehetnek lépéseket azért, hogy az ő mottójuk is lehessen a társadalmi felelősségvállalás. Persze nem egyszerű megtalálni az összhangot úgy, hogy mind a társadalmi felelősségvállalás, mind a vállalattól várt profit és teljesítmény megfelelően teljesüljön. Azonban semmiképpen sem lehetetlen! Mérlegelnie kell minden cégnek, s a maga képességeihez mérten biztosan részese tud lenni ennek a folyamatnak. Mivel a társadalmi felelősségvállalás egyre fontosabb szerepet tölt be az emberiség életében, érdemes energiát szentelni arra, hogy ezt az értékteremtő cselekedetet beékeljék a vezetők, a cégek működésébe. A tarsadalmifelelossegvallalas.hu oldalon rengeteg blog bejegyzés olvasható a témával kapcsolatban, melyekből további információkra, hasznos tudásanyagra tehetnek szert az érdeklődők. Keressék fel a weboldalt és tegyenek egy lépést azért, hogy jobb legyen a világ!