Tiszta víz az ókori időktől napjainkig

Ma már természetes, hogy a vízcsapból tiszta, iható víz folyik, azonban a korábbi időkben, mikor a technológia még nem volt ennyire fejlett, az embereknek meg kellett oldaniuk a tiszta vízfogyasztást. Előfordult, hogy a szennyezett vízfogyasztás emberéletet követelt. Mára ez a fejlett országoknak szerencsére nem fordul elő.

Bővebb információkért látogasson el hozzánk. Az embernek mindig is nagyon fontos volt a víz és annak közelsége. Nem csoda, hát, hogy az ókorban is folyók, tavak, tengerek mentén telepedtek le az emberek, hisz ez a kereskedelem szempontjából is előnyős volt. Az egyiptomiak is víz mellett telepedtek le, azonban ők nem csak kereskedelemre használták a Nílust, hanem felfedezték, hogyan tudnák tisztítani annak vizét. Már időszámításunk előtt 1500 – ban felfedezték a koaguláció elvét, ami annyit tesz, hogy kémiai alumíniumot alkalmaztak a szuszpendált részecskék elszámolásához. Erről a módszerről II. Ramszesz és II. Amenophis sírján is találtak feljegyzéseket. Szintény időszámításunk előtt 500 – ban, Hippokratész felfedezte a vízszűrést, melynek köszönhetően a vízből a rossz szagokat és ízeket vonták ki. A rómaiak számos nagyszerű szerkezetet hoztak létre, köztük a vízvezetékeket is, melyek segítségével ivóvizet juttathattak a birodalom különböző részeibe. Mellettük, még az asszírok is rájöttek ennek előnyeire, így ők is építettek ki vízvezetékeket.

A középkorban jelentősen megnövekedett a vizek szennyezettsége, így vizet csak a legszegényebb réteg ivott. A vizet 1907 – től kezdték klórozni Európában. Ma már ennél kifinomultabb módszerek segítségével tisztítják meg a vizet. Ma már rendelkezésre állnak olyan technológiák, melyek segítségével a szennyeződéseket képesek szűrni és szinte tökéletes tisztaságú vizet tudnak előállítani.